slovenská verziaruska verziaenglish version
o spolocnostizezlavyroba zezielpyramidykontakt
Pyramídy

ŽEZLÁ EGYPŤANOV A PYRAMÍDY
"Pólová štruktúra hocijakého objektu, či už minerálu, roztoku, bunkového tkaniva, živej bytosti, je v zóne vplyvu pyramídy vystavená vážnym zmenám. Tieto štruktúry sa usporadúvajú a stávajú sa najoptimálnejšími a harmonickými. Sila a pevnosť takto usporiadaných pólových štruktúr rýchlo rastie, ak sa ich získané komponenty nachádzajú v súlade s formou pyramíd".
A. Golod - staviteľ pyramíd v Rusku

Žezlá a pyramída sú jednotný a nedeliteľný komplex. Len v prípade ich spoločnej existencie predstavujú technológiu 21. storočia. Technológiu, ktorá nám pomôže uskutočniť evolúciu našich možností.

Pyramída je:
- silnou kozmickou anténou
- veľmi silným generátorom kozmických energií
- kamenný model vesmíru a jeho energetických mechanizmov

Pyramída, ktorá je aj anténou aj rezonátorom, bude slúžiť ako retranslátor určitých energetických prúdov spätých s procesmi prebiehajúcimi vo vesmíre. Žezlá umožňovali v súčinnosti s pyramídou a zodpovedajúcou prípravou faraónom a kňazom vstúpiť do kontaktu s noosférou.

Nedávny výskum ukázal, že v oblastiach, kde sa nachádzajú pyramídy, je seizmická aktivita znížená. Presnejšie namiesto jedného silného zemetrasenia je mnoho mikroskopických. Vo vzduchu nad pyramídami sa zlepšuje ozónová vrstva. Rádioaktívny odpad zakopaný v blízkosti pyramídy stráca svoje smrtonosné účinky. Poľnohospodárske rastliny, ktoré boli opracované v pyramídach, majú väčšiu úrodnosť o 30 – 70%. Drahokamy syntetizované z grafitu, ktoré týždeň ležali v pyramíde, mali vyššiu čistotu a boli tvrdšie ako prírodné. Voda, ktorá bola umiestnená v pyramíde rokmi nemenila svoje vlastnosti.
Týždeň po tom, ako bol postavený komplex pyramíd na isimbajskom nálezisku ropy, zmenili sa vlastnosti ropy. Zmenšila sa jej viskozita a fyzikálno-chemické vlastnosti (množstvo smoly, asfalténov a parafínov) a o 30% sa zvýšila výdatnosť vrtu. Frakčné zloženie sa zmenilo na ľahšie frakcie. Pokusy Moskovskej akadémie ropy a zemného plynu potvrdili tieto výsledky.

Samozrejme, že vzniklo pokušenie vyskúšať účinky pyramíd aj v medicíne. Vplyvom pôsobenia pyramíd na preparáty a živé organizmy sa zvyšovala ich imunita a regenerovali sa ich tkanivá.

Porozprávame Vám o dvoch experimentoch, ktoré urobili lekári a fyzici v pyramíde postavenej Alexandrom Golodinom.


PYRAMÍDA NA JAZERE SELIGER
ZLATÝ REZ

 
copyright © žezlá faraónov
design by and-solutions