slovenská verziaruska verziaenglish version
o spolocnostizezlavyroba zezielpyramidykontakt
Pyramídy | Jazero Seliger

„Vždy, keď sa chystám na dlhú cestu zo Sankt Peterburgu na Seliger (650 km), myslím na tých nekonečných 9 hodín, ktoré ma čakajú za volantom. Celá dlhá E 95 unaví, avšak všetko sa zmení v momente, keď prechádzam okolo modrej tabule „Chitino“. Dole pod kopcami sa pozdĺž cesty, ako keby z lesa vyrástla, zjaví pyramída. Všetci, ktorí tam so mnou boli a hlavne tí, ktorí boli aj v Egypte, sa priznali, že silnejší dojem na nich robí práve Seligerská pyramída.

30 minút strávených vo vnútri pyramídy nám vráti stratenú silu. Vtedy cítim, že môžem ísť ďalej. Každú chvíľku tu zastavujú autá a ľudia sa čudujú ako pri zjavení lietadla na Červenom námestí.
- Ceriteli? -
- Nie, Golod. -
- Takého nepoznáme... -„

Túto pyramídu postavil Alexander Golod vo vlastnej réžii. Nikoho neprosil, aby mu pomohol, spoliehal sa len na svoje vedomosti a svojich prívržencov. Pyramída na Seligere nie je jediná. Pyramídy A. Goloda sú tiež vo Voroneži, v Tusine a na Ukrajine. No práve táto bola z nich najvyššia – 22 m. Nedávno však Golod postavil svoju ďalšiu pyramídu neďaleko Moskvy, ktorá je vysoká 44 m.
Pri vstupe do pyramídy Vás neprivíta kňaz ale sympatický mladík Sergej Suvalov (pred tým, ako tam pôjdete, môžete mu zavolať na číslo 00 - 8235-12393). On vie o pyramíde takmer všetko. Žije neďaleko od nej.
Môže Vám porozprávať o tom ako vplýva štrukturálne pole pyramídy na kryštalickú mriežku a ako ju pretvára na pravidelnejšiu. Aby to Sergej mohol dokázať, robí malý experiment s obyčajnou destilovanou vodou. Vo vnútri pyramídy je rozostavených niekoľko plastových nádob s touto vodou. Stoja tam celé 3 zimné mesiace a ich stav je predmetom pozorovania. Zaujímavé je, že voda aj napriek teplote -38 °C vo vnútri pyramídy nezamŕza a zachováva si vlastnosti kvapaliny. Merania teploty vody v nádobách dokazujú, že jej teplota je rovnaká ako teplota vzduchu v pyramíde (-38 °C). Tak isto sa správa aj minerálna voda v plastových fľašiach. Ak na fľašu ťuknete alebo ňou zatrasiete, voda začne kryštalizovať a za 2 až 20 sekúnd, v závislosti od ochladenia, sa zmení na ľad.

Kryštalické mriežky náplní a kovových tiel žeziel zmenili vplyvom pyramídy svoje kvality. Stali sa pravidelnejšie a zlepšili svoje rezonančné vlastnosti.


Človek, ktorý drží žezlá v rukách, sa nachádza pod vplyvom pyramídy. Ich vplyv je sprostredkovaný vodou, elektrickým nábojom atmosféry a tiež samotnými žezlami, ktoré sú späté s pyramídou ich vzájomným rezonančným vplyvom. Aby sa daný rezonančný stav žeziel a pyramídy mohol uskutočniť, používal sa v starovekom Egypte princíp Zlatého rezu.


 
copyright © žezlá faraónov
design by and-solutions