slovenská verziaruska verziaenglish version
o spolocnostizezlavyroba zezielpyramidykontakt

Žezlá

ŽEZLÁ KONT
ŽEZLÁ QUARTZ
ŽEZLÁ CRYSTAL
ŽEZLÁ RODS-FREE
PRAVIDLÁ PRÁCE SO ŽEZLAMI
orientačné ceny - v prípade záujmu nás kontaktujte info@zezla.sk .

Korene histórie žeziel siahajú hlboko do minulosti. V starovekom Egypte boli žezlá s rôznymi náplňami pre faraónov a kňazov prostriedkom, ktorý im umožňoval postupný rozvoj psychických, energetických a fyzických možností a schopností. Rozvoj a ovládanie týchto schopností bolo hlavnou podmienkou k uskutočňovaniu „rozhovorov s Bohmi“ prostredníctvom pyramíd.
Cylindre, ktoré používali faraóni po celý život, harmonizovali dva hlavné energetické prúdy, ktoré starovekí Egypťania nazývali „Ba-Ka“, podľa východnej tradície „Jin-Jang“. „Ba-Ka“ boli pre Egypťanov hlavnými zložkami, elementami ľudskej podstaty a dvoma zdrojmi životnej energie. Pokiaľ tieto energie harmonizujú medzi sebou, podporujú životné procesy v organizme a harmonizujú ich, človek „existuje“ bez osobitných problémov. Na reguláciu a dosiahnutie energetickej rovnováhy„Ba-Ka“ v organizme, používali starovekí Egypťania tzv. žezlá – cylindre s rôznymi náplňami.

Tento fenomén zobrazuje súsošie. Jangové žezlo je v pravej ruke boha Hóra. Mužská postava symbolizuje energiu Jang (mužský základ). Jinové žezlo sa nachádza v ľavej ruke bohyne Hathor, symbolizujúcej ženský princíp Jin. V strede je faraón prijímajúci obidve energie od božstiev, ktoré mu dávajú ruky smerujúce k nemu.

V Starovekom Egypte slúžili ako náplne do cylindrických žeziel kryštály kremeňa (Kvarc) rôznych veľkostí. Veľkosť kryštálov závisela od úlohy, ktorú bolo treba realizovať a od zdravotného stavu a energetického systému človeka pracujúceho so žezlami . V počiatočnej fáze sa používali drobnozrnné kvarcity (špeciálny biely piesok). Cylindre s bielymi kvarcitmi blahodárne vplývajú na energetické systémy človeka tým, že ich aktivujú. Neskôr sa používali strednezrnné a hrubozrnné kryštály, ktoré dávali energetickému systému vyššiu úroveň harmonizácie. Tomuto typu cylindrov bol daný názov žezlá QUARTZ .
Ďalší typ žeziel obsahoval monokryštály kremeňa. Tieto žezlá boli určené pre liečiteľov. Energetickým žiarením okolo liečiteľa, ktoré dokázali vyrobiť tieto žezlá, bol liečiteľ schopný vplývať v duchu harmónie na pacienta. Tento typ žeziel dostal názov žezlá CRYSTAL.

Princíp vplyvu žeziel

Názory biofyzikov
Kontaktný rozdiel potenciálov žeziel privádza organizmus do vyššieho energetického stavu, pri ktorom aktívnejšie prebiehajú obnovovacie procesy harmonizujúce organizmus. Tento efekt sa dosahuje spojením galvanoterapie, metaloterapie a prítomnosťou fyzikálnych polí vytvorených náplňami žeziel, ktoré pôsobia na organizmus prostredníctvom bioaktívnych bodov na dlaniach.

Názory fyzikov
Profesor A. P. Smirnov, fyzik:

„ ...Pri zohriatí žeziel naplnených náplňou vzniká v rukách termoelektrický náboj a prechod prúdu je sprevádzaný fázovými prechodmi pri pohltení alebo odštiepení energie pri vysokých frekvenciách a špecifickej konfigurácii. Charakter vyžarovania závisí nie len od obsahu a zvláštnosti náplne, ale aj od elektrických a magnetických polí v životnom prostredí a od štruktúry aury človeka používajúceho žezlá. Práve toto vyžarovanie môže vplývať na vnútorný stav človeka a na funkcionálne procesy v jeho organizme. Dnes máme k dispozícií množstvo experimentálneho materiálu svedčiacom o blahodárnom vplyve lúčov určitej štruktúry na človeka, ktoré vznikajú v podobných prostrediach ako špecifické náplne žeziel. Dnes sa môžeme len čudovať tomu, čo vedeli a robili v starovekom Egypte...“

Podľa existujúcej hypotézy prirodzené spinálne (torzné) polia, ktoré sa nachádzajú vo všetkých materiálnych objektoch živej a neživej prírody, sa v dôsledku veľmi malej veľkosti prakticky neprejavujú. Môžu byť však značne zosilnené objektmi tvaru pyramíd, kužeľov a cylindrov – spinálnych generátorov.
Vedci z ústavu problematiky materializácie AN Ukrajiny výskumom rôznych modelov spinálnych generátorov prišli k nasledovným záverom: celý rad možností a schopností extrasentov nachádza prirodzené vysvetlenie v rámci teórie spinálnych polí, avšak tie schopnosti čo majú extrasenti sa realizujú prostredníctvom generátorov spinálnych polí. Pomocou týchto generátorov je možné aktívne vplývať na živé objekty na molekulárno-bunkovej úrovni.
Názory medikov

M. A Mikulin, doktor medicínskych vied, hlavný vedecký pracovník Vedeckého ústavu výskumov prvej pomoci Dzanelidze, v procese výskumu vplyvu cylindrov na človeka urobil takýto záver:
„...Ak sú v tele človeka nejaké patológie, zisťujeme teplotnú asymetriu medzi zdravými a chorými miestami. Do rúk vzaté cylindre vyrovnávajú túto termoasymetriu, čo hovorí o ich liečivých účinkoch...“

E. A. Zimin, profesor fakulty Shapingu, dospel pri všeobecných výskumoch žeziel v Medzinárodnej Federácii Shapingu k nasledovným záverom:
„...Skúšky žeziel rôznych náplní presvedčivo dokázali fakt, že žezlá pri kontakte s rukami človeka vyvolávajú vznik prúdov vysokofrekvenčnej energie vplývajúcej na jeho biopole. Pri tomto pôsobení prebieha čistenie biopoľa , čistenie energetických dráh a rastie efektivita činnosti čakier a zväčšuje sa jeho biopole. V konečnom dôsledku sa zvyšuje celková energia človeka....“

M. A. Blank, doktor medicínskych vied, vedúci odborník Centrálneho vedeckého ústavu rötngenológie a rádiológie zistil v Onkologickom centre v Pesočnom zaujímavé výsledky:
„...Existuje parameter charakterizujúci funkciu buniek – dýchateľnú vlnu buniek. Onkologické ochorenie potláča tieto vlny a žezlá naopak tento parameter zlepšujú. No rakovina je ťažko prekonateľná choroba a takýto „mäkký“ prostriedok ju nemôže vyliečiť, ale môže slúžiť ako prevencia...“

Marek Stawinski, poľský lekár a bioterapeut, ktorý má bohatú prax v liečbe rakoviny, skúmal farebný lúč vychádzajúci zo žeziel:
„...Žezlá je možné úspešne používať pri práci s ľuďmi, ktorí trpia rakovinovými ochoreniami a poruchami imunity...“

Názory parapsychológov
Vadim Poljakov, kandidát technických vied, predseda Asociácie príkladnej parapsychológie:
„...Už dávno pracujem s rôznymi kovmi a minerálmi, ale toto je to najlepšie, čo som zatiaľ držal v rukách. Keď človek zoberie do rúk cylindre, začne sa dopĺňať do organizmu energia. Je to to isté, ako keď si filipínsky chirurgovia začnú dopĺňať energiu pred operáciou...“

Názory odborníkov na jógu a bioenergetikov
Tieto druhy energetických praktík sú približne rovnaké. Vplyv cylindrov zvyšuje prílev energie čchi (prány) v energetických kanáloch – meridiánoch. Vďaka zvýšenému prúdeniu energie čchi sa aktívne prečisťujú meridiány a obnovuje sa harmónia v organizme. Prílev energie môžeme pociťovať ako pulzovanie v dlaniach a nohách, tŕpnutie končatín, pocit tepla alebo chladu. Očistný proces môže sprevádzať triaška, vysoký tlak, zvonenie v ušiach, ľahké závrate alebo aj slabá bolesť. Navodením energetickej rovnováhy tieto pocity zmiznú. Pravidelná práca s cylindrami podľa pravidiel zosilňuje energetický potenciál až do nadviazania spojenia s vyššími formami vedenia a získania rôznych schopností zdravého a mravne čistého človeka.

Názory astropsychológov
Irina a Michal Kosh, astropsychológovia, Moskva, mkosh@mail.ru
Doplňujúci komentár k analýze vplyvu Žeziel Kvarc na EEG človeka:
„...Dokonca 5 minútový vplyv žeziel na psychofyzické pole a energetickú štruktúru človeka stimuluje jeho koncentráciu a pozornosť na ním vytvorené vnútorné obrazy a navodzuje meditačný stav. Na dosiahnutie požadovanej úrovne koncentrácie sú potrebné mesiace tréningu, avšak s použitím Žeziel Kvarc je dĺžka tréningu podstatne kratšia a získaný efekt je podstatne vyšší ako pri tradičnej metóde tréningu.
Prax ukázala, že používaním žeziel sa synchronizujú obidve hemisféry a vyrovnávajú sa potenciály mozgovej kôry oboch hemisfér. Tento efekt umožňuje hlbšie a mäkšie ponorenie sa do meditácie, až do hladiny Théta.


Energetické pole človeka dokáže udržať vysokú energetickú hladinu a harmóniu oboch hemisfér 24 hodín, až niekoľko dní. To znamená, že u praktikujúceho človeka sú výsledky lepšie. V danom prípade pokus zaznamenal zlepšenie týchto ukazovateľov po 5 minútach práce so žezlami. Žezlá majú aktívny stimulačný vplyv na mozgové hemisféry, privádzajú ich v osobitný harmonizovaný stav, pri ktorom praktikujúci získa hlboko pozitívny efekt. Stabilnosť výsledku závisí od individuálnych vlastností každého človeka a od frekvencie a času práce so žezlami...“

 
copyright © žezlá faraónov
design by and-solutions