slovenská verziaruska verziaenglish version
o spolocnostizezlavyroba zezielpyramidykontakt
Žezlá | PRAVIDLÁ PRÁCE SO ŽEZLAMI

SPÔSOBY POUŽITIA ŽEZIEL
Základné pravidlá:

1. Slnečné (medené) žezlo možno držať len v pravej ruke, mesačné (zinkové) len v ľavej ruke. V žiadnom prípade nie opačne.

2. Potrebné je postaviť sa alebo posadiť sa tvárou k slnku.

3. Počas meditácie sa okrem žeziel nesmú nachádzať vo vašej blízkosti a nesmú sa vás dotýkať žiadne kovové predmety (ozdoby, sponky, zipsy, hodinky, kovy na opaskoch ...).Postup pri individuálnej práci so žezlami:

1. Postavte sa tvárou k slnku, žezlá pevne zovrite v rukách, ruky nechajte visieť popri tele, ľavou nohou mierne vykročte dopredu (o dĺžku chodidla). Pri práci so žezlami môžete aj sedieť alebo ležať.

2. Zbavte sa všetkých myšlienok, majte prázdnu hlavu. Sústreďte sa na slnko, zdroj všetkého blaha a svetla na zemi. Usmejte sa, uvoľnite svalstvo na celom tele a tvári. Úsmev nech ostane vo vašom vnútri.

3. Zostaňte v tejto pozícii tak dlho ako je vám príjemné. Všeobecné doporučenie je pri Žezlách KONT 15 min. Žezlá QUARTZ 20 min. a Žezlá CRYSTAL 10 – 20 minút.

4.
Po práci so žezlami je veľmi vhodné hneď si ľahnúť a uvoľniť sa, prípadne zaspať. Práve v čase uvoľnenia a spánku organizmus transformuje prijatú energiu a spustí ozdravný proces. Po prebudení pocítite prílev energie.

Postup pri párovej práci so žezlami:

Dve osoby sa chytia za ruky a do voľných rúk zoberú žezlá, jedna do pravej slnečné a druhá do ľavej mesačné. Ďalší postup je rovnaký ako pri individuálnej práci. Tento spôsob práce sa používa pri harmonizácii vzájomných vzťahov, na opätovné nadobudnutie vzájomného pochopenia a upevnenie rodinných vzťahov. V prípade potreby sa môže spojiť aj viac osôb. Pokusy ukázali prítomnosť energetických prúdov a ich prenos od silnejšieho partnera k slabšiemu bez negatívnych dôsledkov pre silnejšiu osobu.

Účinok žeziel môžu zosilniť nasledujúce faktory:

- Pri práci so žezlami buďte bosí, budete mať lepší kontakt so Zemou.
- So žezlami pracujte v ekologicky čistom prostredí.
- Vyhýbajte sa nadbytku v strave, v spánku a v citových vzplanutiach.

DOPORUČENIA PRI POUŽÍVANÍ ŽEZIEL

Správne naplnené žezlá majú priam zázračné vlastnosti – sami sa nalaďujú na človeka pracujúceho s nimi. Nalaďujú sa na frekvenciu, ktorú organizmus v danej chvíli potrebuje. Používať sa môžu kedykoľvek: ráno, cez deň, v noci.

 
copyright © žezlá faraónov
design by and-solutions